islam

ISLAM adalah adalah agama yang benar/paling benar disisi allah swt
yang dibawa oleh nabi muhammad saw yang menyempurnakan agama agama sebelumnya yang dibawa oleh semua utusan,seperti agama yang dibawa oleh nabi ibrahim as,nabi musa as,nabi isa as dan nabi nabi yang lain.
ISLAM adalah agama yang penuh dengan cinta kasih yang menjungjung tinggi kebenaran dan keadilan.
ISLAM mempunyai 2 unsur yaitu i'tiqadiyah dan syari'ah dan pemeluk agama islam berkewajiban berpegang teguh kepada al qur'an dan al hadits dan berkewajiban saling menyayangi dan saling menjaga.
orang yang memeluk agama islam disebut "muslim" apabila laki laki
apabila perempuan disebut "muslimah".
MUSLIMIN adalah jama' dari muslim.
dalam agama islam itu ada 2 rukun yaitu rukun islam dan rukun iman.
rukun islam ada lima,yaitu:

1.Mengucapkan dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah.
2.Mendirikan salat wajib lima yang lima waktu
3.Berpuasa pada bulan Ramadan.
4.Membayar zakat,apabila mempunyai harta dan sampai pada kadarnya dan waktunya.
5.Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu.

rukun iman ada enam yaitu:

Iman kepada Allah
Iman kepada malaikat Allah
Iman kepada Kitab Kitab Allāh
Iman kepada utusan utusan Allah
Iman kepada hari kiamat/hari pembalasan
Iman kepada qada' dan qadar
Anda sedang membaca Artikel mengenai islam https://mengkajialquranu.blogspot.com/2012/05/islam.html Anda boleh Copy serta Share Artikel islam ini kepada teman anda, serta letakkan Link islam sebagai Sumbernya Terima Kasih.

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.